TESonline is uitgerold

Na wat technische problemen is TESonline op 2 maart definitief beschikbaar gesteld voor de leden
van TES. Inmiddels heeft het merendeel van de leden hun dieren via TESonline aangemeld bij de I&R
van LNV. Ook hebben veel leden hun elektronische oormerken automatisch ingelezen in TESonline.
De eerste nieuw geboren lammeren zijn inmiddels geregistreerd in TESonline. In samenwerking met
VSM te Sambeek heeft TES de laatste 4 maanden hard gewerkt aan een zeer gebruiksvriendelijk
automatiseringssysteem. Het werk van de Dieradministratie is daardoor geheel in handen gekomen
van het individuele TES-lid. Deze nieuwe werkwijze zal een significante kostenbesparing opleveren
voor het stamboek. Deze kostenbesparing zal de komende jaren vertaald worden in het verlagen van
de tarieven voor de leden.