Subsidie Scrapie genotypering verlaagd

De Europese Commissie heeft in het najaar 2011 besloten om de bijdrage aan de testkosten van genotypering aan veehouders per 1 janauri 2012 aan te passen. De bijdrage was 50% van de kosten met een maximum van €10,-. Deze bijdrage wordt nu €4,- per test ongeacht de kosten. Veehouders komen in aanmerking voor deze vergoeding als ze deelnemer zijn aan een erkend fokprogramma voor het fokken van TSE-resistentie.