Nieuwe voorzitter bij TES

Tijdens de A.L. heeft TES afscheid genomen van Frank Palmen als voorzitter. Frank was mede
oprichter en voortrekker van ons stamboek.. Frank heeft TES op de kaart gezet en gebracht tot een
gerespecteerd internationaal elite schapenstamboek. Na 8 jaar (!!!) voorzitterschap geeft hij de
voorzittershamer door aan Marten Mulder uit Westerbork. Frank wordt ere lid. De leden bedanken en
complimenteren Frank Palmen en wensen Marten Mulder alle succes toe om de voortrekkersrol die
TES heeft verder uit te bouwen. Voor een uitgebreid verslag over onze nieuwe en oud voorzitter, zie
volgende TESselaar.