Nieuwe Leden

We verwelkomen A. Huisman uit Gorredijk als nieuw lid.

We verwelkomen de Mts. Mol uit Enter en J. van der Veen uit Doezum als begunstigers.