Nieuwe leden

We verwelkomen :

L. Vroom uit Ferwert en L. Brinke uit Elst als begunstigers. Dhr. M. Postma uit Doezum als nieuw lid

We wensen hen spoedig te ontmoeten op onze volgende activiteiten.