Nieuwe A-ram bij TES

De nieuwe A-ram NL 06473-72471.

Fokker B. Wassink en eigenaar Comb. Wassink / Mts. van Aken.

Namens schapenstamboek TES hartelijk gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.

foto van Van Aken Texels.