Nieuwe A-ram bij TES

De nieuwe A-ram NL 4210-98732.

Fokker en eigenaar Dhr. J. Hin.

Namens schapenstamboek TES hartelijk gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.

hinram