Nieuw bestuur

Na de Algemene Ledenvergadering heeft TES terug een bestuur met volledige bevoegdheden.
Patrick Piters is verkozen tot voorzitter en Bert Laan is opgenomen in het bestuur . We wensen hen
veel succes bij het uitoefenen van hun functie.
Voor meer info : zie tab bestuur