Fokdag Marienheem op 3 juli 2010 gaat niet door!

Door de invoering van de I&R regeling moeten vanaf 1 januari 2010 alle aan- en afvoeren van dieren
worden gemeld aan de centrale databank. De organisatie heeft voor de fokdag informatie ontvangen
waaruit blijkt dat voor elk dier vier meldingen gedaan moeten worden (afvoer door de fokker, aanvoer
door UBN-manege, afvoer UBN manege, aanvoer fokker). Verder kan de fokker en de manege één
persoon van de organisatie machtigen om al deze handelingen uit te voeren. Dit alles moet
vastgelegd worden in “Mijn Dossier” van LNV. Dit gaat in op 1 juli 2010.
Wat baart ons zorgen?
• · Marienheem is de eerste keuring na 1 juli. Kunnen we controle verwachten;
• · Bovenstaande voorwaarden zijn een grote belasting voor fokker, maar zeker (ook) voor de
organisatie;
• · Veel fokkers hebben de I & R nog niet op orde;
• · Veel fokkers zijn op de ochtend van de keuring druk in de weer met de dieren. Wat als één en
ander niet klopt? Wie moet en gaat hier achteraan? • · De Q-koorts blijft ons achtervolgen. Wat zijn de gevolgen voor de organisatie als door uitbraak
Q-koorts onze administratie nagekeken wordt en niet klopt?
• · Is er voldoende animo om met dieren naar de fokdag te komen i.v.m. de Q-koorts en al deze
regelgeving?

Op basis van deze gegevens heeft de organisatie van Marienheem besloten dit jaar de fokdag niet
door te laten gaan.
Ik hoop dat we volgend jaar meer ruimte krijgen om een fokdag te kunnen organiseren.
Namens de fokdagcommissie,
Freek Heuvelman