Nieuws


TES ernstig gedupeerd door penningmeester

op 7 juni 2018

Je hoort het regelmatig in verenigingsland, maar denkt dat het jouw club niet zal treffen. Schapenstamboek TES is financieel ernstig gedupeerd geraakt door toedoen van haar onlangs overleden penningmeester. Van financieel florerend en in goed vertrouwen naar “saldo bijna nul” en diep geschokt. Een en ander kwam pas aan het licht na het overlijden van de penningmeester. Op de ingelaste Buitengewone ledenvergadering van 6 juni jl., heeft het bestuur haar leden ingelicht over het bovenstaande. Twee leden hebben toegezegd TES van een forse financiële injectie te voorzien, zodat TES aan al haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur is er alles aan gelegen om TES financieel weer gezond te krijgen.


op 4 april 2018

foto van Gerrit Crum.


op 18 december 2017

Beeldresultaat voor platen santa en rendier

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018!

Het bestuur van T.E.S.


Erelid

op 18 november 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 17-11-2017 heeft het bestuur van T.E.S gemeend Patrick Piters voor te dragen als erelid.

Dit voorstel is unaniem door de leden aanvaard.

Patrick, Hartelijk gefeliciteerd namens het bestuur en de leden van T.E.S.


TESselaar 2017(4)

op 4 november 2017

De TESselaar 2017(4) het november nummer is verschenen en verzonden.
Heeft u nog geen TESselaar ontvangen neem dan contact op met Freek Heuvelman 06-2924 0658


Nieuwe A-ram bij TES

op 3 oktober 2017

De nieuwe A-ram NL 4210-98732.

Fokker en eigenaar Dhr. J. Hin.

Namens schapenstamboek TES hartelijk gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.

hinram


Nieuwe A-ram bij TES

op 14 september 2017

De nieuwe A-ram NL 06473-72471.

Fokker B. Wassink en eigenaar Comb. Wassink / Mts. van Aken.

Namens schapenstamboek TES hartelijk gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.

foto van Van Aken Texels.


Beoordeling jaarrapportage fokkerijorganisatie 2016

op 14 september 2017

De jaarrapportage 2016 heeft voldoende inzicht gegeven in de stamboekhuishouding.
Hiermee blijft de erkenning in stand.

Schapenstamboek TES heeft als eerste fokkerijorganisatie binnen de schapensector een sluitende jaarrapportage 2016 ingediend en volgens RVO.nl voldaan aan de rapportageplicht.